Du har nok hørt om dysleksi, men har du hørt om dyskalkuli før? Dyskalkuli er assosiert med matematiske lærevansker. I motsetning til dysleksi er det mindre sannsynlighet for dyskalkuli å bli diagnostisert. Vi ønsker her å deg noe av den viktigste informasjonen du trenger å vite når det kommer til dyskalkuli. 

Det har vist seg at barn med dysleksi har mye større sannsynlighet til å få støtte når det kommer til læring, enn barn med dyskalkuli. Dette kan være knyttet til at dysleksi er mer vanlig og kjent. Dette er bekymringsverdig siden dårlig tallforståelse kan påvirke en persons liv på en negativ måte. Tallforståelse er en viktig del av utdanning, inntekt og mental helse. 

Hva er dyskalkuli? 

Dyskalkuli er en tilstand som involverer vanskeligheter med å løse matematiske oppgaver og problemer med tallforståelse. Noen vanlige tegn som foreldre kan legge merke til er hvis barnet sliter med å huske tall og lære nye matematiske prosedyrer. Barn med dyskalkuli kan også ha problemer med å bruke kalendere eller klokker. De kan i tillegg ha problemer med å huske tidligere hendelser i riktig rekkefølge.  

Hvorfor er dyskalkuli sjeldent diagnostisert?

Dyskalkuli er sjeldent diagnostisert, så mange har inntrykk at det er en sjelden tilstand. Et problem er at mange barn allerede har en annen diagnose som ADHD, som kan stor innblanding på situasjonen. Dette betyr at lærevanskene kan bli sett som en konsekvens av hovedproblemet. Personer med ADHD kan ofte ha en tendens til å se temaer som matematikk som vanskelig og brysomt. 

Det kan være viktig å få en diagnose tidlig, fordi grunnleggende kunnskaper i matematikk er viktig i andre fag. Frustrasjon ved å lære matematikk kan føre til en negativ holdning til faget og skolen generelt. Derfor er det greit å finne ut av dette tidlig, slik at barnet kan få den hjelpen det trenger. Les mer her.