Et rent og ryddig hjem kan få de aller fleste til å senke skuldrene sine, men riktig rengjøring er enda viktigere for bedrifter og organisasjoner. Mangelfullt renhold kan få store konsekvenser, både på kort og lang sikt. Derfor er det viktig at både små og store bedrifter har god kontroll over egne prosesser for renhold og rengjøring.

Generelt renhold er viktig i alle bransjer

Kontorlokaler, lager og andre områder må holdes rene uavhengig av bransje. Det stilles kanskje ikke spesifikke krav til renholdet i alle bransjer, men et skittent og rotete lokale vil garantert påvirke driften negativt. Det er lurt å sette renholdet i system, med for eksempel rengjøringsvogner og smarte oppbevaringsløsninger. For en mindre bedrift vil det oftest være fornuftig å ta seg av renholdet selv, og da er det greit om det kan gjennomføres så raskt og enkelt som mulig.

Husk på at godt renhold kan ha mye å si for trivsel på arbeidsplassen. Selv om bedriften ikke har noen lokaler som er åpne for kunder, vil mangelfullt renhold kunne virke demotiverende for bedriftens egne ansatte.

Håndtering av næringsmidler – et eksempel på bransje med egne krav

En rekke ulike bransjer må ta høyde for egne krav til renhold. Det gjelder åpenbart restauranter, dagligvarebutikker, kiosker og mange flere. I tillegg er riktig rengjøring på for eksempel sykehus og tannlegeklinikker bokstavelig talt et spørsmål om liv og død.

Når det gjelder for eksempel restauranter og butikker, er det også viktig å huske på at det stilles krav til HMS og dokumentasjon. Det er helt enkelt ikke nok at lokalet er rent, det må også kunne dokumenteres at virksomheten har satt renhold og rengjøring i system. Det er særlig viktig å kunne vise til god håndtering av avvik, slik at det er mulig å oppdage og gjøre noe med eventuelle avvik og mangler før det får konsekvenser for bedriftens ansatte eller kunder.