Renhold blir kanskje av mange sett på som en støtteprosess, som bare skal legge til rette for at andre aktiviteter kan skape verdi. Det er for så vidt noe sannhet i dette, godt renhold alene vil neppe føre til overskudd. Samtidig er det viktig å huske på at renholdet ikke bare er noe som skal krysse av, og det kan være betydelig verdi i å sørge for at renholdet befinner seg et sted over minimumsnivået.

Enkelt renhold i hverdagen

Til å begynne med er det fornuftig å legge til rette for enkelt periodisk renhold i hverdagen, både i forhold til eventuelle myndighetskrav og bedriftens egne behov. Det kan være så enkelt som å ha et godt feiesett tilgjengelig, slik at de ansatte raskt kan fjerne rusk og rask.

Å passe på at ting ikke hoper seg opp er enklere og mer effektivt enn å ta skippertak, dessuten vil det kunne redusere både direkte og indirekte kostnader. God orden vil per definisjon gjøre mange arbeidsprosesser enklere, og det er lettere å holde det ryddig når alt har sin bestemte plass.

Et ryddig og rent lokale skaper trivsel

Det er lett å hovedsakelig tenke på myndighetskrav og eventuelle kontroller når det gjelder konsekvenser av manglende renhold, men da er det viktig å huske på hvordan både ansatte og kunder kan påvirkes av lite tilfredsstillende renhold.

Det er helt enkelt ikke spesielt hyggelig å jobbe et sted der det er møkkete og støvete i kriker og kroker, og på sikt kan det til og med føre til at ansatte ser etter en annen arbeidsgivere. I de fleste bransjer vil dessuten kunder kunne reagere på manglende renhold. Det gjelder helt åpenbart bransjer som servering og dagligvare, men også industri, verksteder og håndverkere. Kunder forventer helt enkelt godt renhold i 2023 – og derfor vil fokus på renholdet også kunne bidra til å sikre lønnsomheten i små bedrifter.